Wybierz oddział do kontaktu: Phone icon Skontaktuj się!
Human icon ZAMI / ITEAM

Strefa wiedzy

Pompa ciepła vs. kocioł pelletowy okiem eksperta Heiztechnik


Spośród urządzeń OZE najczęściej stosowanymi są kotły biomasowe, w tym głównie kotły pelletowe lub pompy ciepła. Oczywiście, jak zwykle są zwolennicy jednego i drugiego rozwiązania.
Spróbujemy podejść do tematu merytorycznie i przedstawić cechy poszczególnych rozwiązań.

Nośnik energii:
Pompa ciepła zasilana jest energią elektryczną, która wprawia w ruch sprężarkę, przenoszącą energię z dolnego źródła (powietrze, woda, grunt) do źródła górnego, czyli systemu grzewczego w domu. W polskich realiach 80% energii elektrycznej wytwarzanej jest ze spalania węgla, a sprawność elektrowni węglowych wynosi około 45%.
Kocioł pelletowy wykorzystuje energię powstałą ze spalania biomasy, głównie drzewnej, a energia ze spalania przekazywana jest do systemu grzewczego. Wysokiej jakości kotły pelletowe pracują ze średnioroczną efektywnością powyżej 85%.

Koszt samego urządzenia grzewczego:
Średnia cena pompy ciepła wynosi około 35 tysięcy netto, a kotła pelletowego około 16 tysięcy netto.

Koszty eksploatacji:
W przypadku pompy ciepła kosztem eksploatacyjnym jest zakup energii elektrycznej. Aktualnie cena energii elektrycznej, na skutek jej zamrożenia wynosi około 85 groszy/kWh. Przy średniej efektywności rocznej pomp ciepła około 3,5 kWh, koszt energii cieplnej wynosi około 0,25 zł/kWh. Niestety trzeba liczyć się z faktem, że w najbliższym czasie wzrośnie cena energii elektrycznej, a co za tym idzie koszt eksploatacji pomp ciepła. Zakładając, że cena energii elektrycznej wzrośnie dwukrotnie, to koszt energii cieplnej osiągnie wartość 0,5 zł/kWh.
Kotły pelletowe zasilane są paliwem produkowanym przez polskich przedsiębiorców i w tym przypadku działa popyt. Aktualnie średnia cena pelletu to około 1500 zł za tonę. Średnia kaloryczność pelletu wynosi 5 kWh/kg. Przy eksploatacji ze sprawnością około 85% z jednego kilograma pelletu uzyskujemy 4,25kWh energii cieplnej. Z tego wynika, że aktualny koszt energii cieplnej z pelletu wynosi około 0,35 zł/kWh.

Obsługa, awaryjność i serwis:
Pompy ciepła teoretycznie są urządzeniami bezobsługowymi, a ewentualne naprawy musi przeprowadzić specjalistyczny serwis przy wykorzystaniu często kosztownych podzespołów. Ponadto pompy ciepła wymagają corocznego przeglądu technicznego.
Kotły pelletowe wymagają obsługi w postaci uzupełniania zbiornika paliwa, średnio raz w tygodniu i czyszczenia z częstotliwością średnio raz w miesiącu. Podstawowe naprawy możemy wykonać we własnym zakresie, a części zamienne są łatwo dostępne w dość niskich cenach. Kotły pelletowe z reguły nie wymagają rocznych przeglądów, choć producenci zalecają ich wykonanie.

Zanieczyszczenie i emisja CO2:
Chociaż mówi się, że pompa ciepła zasilana jest czystą energią, to z uwagi na fakt wytwarzania energii elektrycznej z węgla kamiennego, należy wziąć pod uwagę fakt, że elektrownie, a tym samym pompy ciepła, emitują dość dużą ilość CO2. W dużych elektrowniach wyposażonych w filtry, emisja pyłu jest stosunkowo niska.
Kotły pelletowe spalające biomasę charakteryzują się niemalże zerową emisją CO2, ponieważ drewno użyte do spalania, niezależnie czy zostanie spalone, czy zgnije w lesie, uwolni dwutlenek węgla. Zauważyć należy jednak, że wyemitowany dwutlenek węgla zostanie w 100% pochłonięty na przyrost kolejnych drzew, dlatego przyjmuje się, że spalanie biomasy jest zeroemisyjne. Podczas spalania pelletu występuje znikoma emisja pyłu, a w nowoczesnych kotłach pelletowych emisja ta jest tak niewielka, że można ją wręcz pominąć.

Co zatem wybrać?
Do nowych budynków rekomendujemy pompy ciepła, zwłaszcza gdy cała instalacja grzewcza wykonana jest w systemie podłogowym, tak zwanym niskotemperaturowym.
W przypadku termomodernizacji i wymiany urządzenia grzewczego w budynku z mieszaną instalacją grzewczą, w której występują grzejniki, rekomendujemy kotły pelletowe.

kocioł pelletowy HEIZTECHNIK-Q PELLET GL
pompa ciepła HEIZTECHNIK CALLA VERDE
west Wróć do wpisów
Pozostałe wpisy