Wybierz oddział do kontaktu: Phone icon Skontaktuj się!
Human icon ZAMI / ITEAM

Instalacje fotowoltaiczne

Poprzez montaż paneli fotowoltaicznych na dachu nieruchomości lub na odpowiednich stelażach, np. w ogrodzie, użytkownik staje się prosumentem. Wytwarza energię, która najpierw trafia do inwertera (falownika) – urządzenia regulującego napięcie, a następnie do sieci elektrycznej. Wygenerowany prąd w momencie produkcji jest wykorzystywany w pierwszej kolejności na zaspokojenie potrzeb gospodarstwa domowego, a nadwyżka jest na bieżąco oddawana do sieci. Tę wykorzystuje się, gdy panele fotowoltaiczne nie funkcjonują, przede wszystkim w zimie, zgodnie z warunkami umowy podpisanej z dostawcą energii elektrycznej.

Dostępne w ofercie instalacje fotowoltaiczne są wydajne i pochodzą od zaufanych partnerów handlowych. Spełniają wymagane prawem warunki odnoszące się do bezpieczeństwa. Jednak decydując się na montaż fotowoltaiki, trzeba pamiętać o jej odpowiednim usytuowaniu. W naszych warunkach geograficznych optymalne jest nachylenie pod kątem 30° w kierunku południowym. W takich warunkach można uzyskać do 1100 kWh z paneli o sumarycznej mocy 1 kWp. Szacuje się, że przeciętne gospodarstwo domowe w Polsce pobiera ok 5 tys. kWh rocznie. Każdorazowo przed rozpoczęciem montażu przeprowadza się audyt mający na celu określić optymalne położenie paneli, instalacji falownika oraz oszacować możliwą ilość generowanej energii. Wszystko po to, aby zapewnić możliwie szybki zwrot z inwestycji.

Po montażu można cieszyć się bezobsługowym funkcjonowaniem instalacji, której żywotność, każdorazowo potwierdzana w gwarancji producenta, wynosi przeważnie kilkanaście lat. Po tym długim okresie panele będą działać dalej, jednak ich sprawność zacznie maleć.

Ekologia? Podczas użytkowania nie są wytwarzane jakiekolwiek szkodliwe substancje. Panele produkuje się przede wszystkim z krzemu i aluminium – są w pełni poddawane recyklingowi. Energia ze słońca jest całkowicie zielona! Ponadto instalacja nie generuje hałasu.

Vaillant
galmet
west Powrót