Wybierz oddział do kontaktu: Phone icon Skontaktuj się!
Human icon ZAMI / ITEAM

Fotowoltaika

Fotowoltaika – własny prąd ze Słońca

Fotowoltaika: co to jest?


To przetwarzanie światła słonecznego na energię elektryczną, które odbywa się za pomocą zamontowanych paneli. Taki sposób na pozyskiwanie energii przyczynił się do uznania fotowoltaiki za doskonałą alternatywę dla tradycyjnych metod wytwarzania prądu. Wraz ze wzrostem cen za prąd oraz katastrofalnych w skutkach zmian klimatycznych, które mają negatywny i bezpośredni wpływ na środowisko, popularność systemów fotowoltaicznych wzrosła.

Powody, dla których warto zainstalować fotowoltaikę:

Mniejsze rachunki za prąd.


Początkowo instalacja fotowoltaiczna brzmi kosztownie. Jednak jest to inwestycja, która będzie się stopniowo zwracać w postaci permanentnego spadku rachunków za energię, co bezpośrednio przekłada się na opłacalność, która wzrasta z roku na rok – tym bardziej w obliczu prognozowanych podwyżek cen energii elektrycznej kupowanej z sieci.
„Z instalacji o mocy 1 kWp, który będzie skierowany w odpowiednią stronę i pod odpowiednim kątem, można wyprodukować nawet 1100 kWh energii rocznie. Prowadząc proste obliczenia, przyjmijmy, że statystyczna polska rodzina rocznie, na potrzeby gospodarstwa domowego, pobiera nawet do 5000 kWh energii. W zależności
od mocy falownika, tego elementu sytemu fotowoltaicznego, który przekształca prąd stały na prąd zmienny, można mówić, że instalacja fotowoltaiczna o mocy 4 kWp jest wstanie wyprodukować nawet do 76% rocznego zapotrzebowania (3,8 MWh) energii elektrycznej”. (źródło: Innogy)

Bezobsługowość oraz długa żywotność


Panele fotowoltaiczne są bezobsługowe. Po zainstalowaniu paneli na dachu lub na gruncie, nie jest wymagana dodatkowa ingerencja od strony inwestora. Produkcja energii wraz z jej przesyłaniem jest w pełni zautomatyzowana. Dodatkowe koszty? Znikome, w postaci okresowego mycia modułów fotowoltaicznych – średnio raz w roku. Oczywiście należy kontrolować stan wizualny modułów, ponieważ w zależności od umieszczenia, mogą być narażone na nadmierny kurz lub ptasie odchody. Ponadto panele fotowoltaiczne cechują się wyjątkowo długą
żywotnością, co potwierdza gwarancja producencka.

Ochrona środowiska


Fotowoltaika jest ekologicznym źródłem pozyskiwania energii. Podczas produkcji energii elektrycznej nie wytwarza żadnych szkodliwych substancji chemicznych. Produkcja energii nie emituje szkodliwego dla zdrowia oraz środowiska dwutlenku węgla, tlenu węgla, tlenku azotu, tlenku siarki czy szkodliwych pyłów. Dodatkowo nie
generuje hałasu oraz nie zużywa zasobów wody. Dźwięk jaki wydaje inwerter odpowiedzialny za przetwarzania prądu stałego na przemienny, jest porównywalny do ludzkiego szeptu.
Do produkcji modułów fotowoltaicznych wykorzystuje się powszechnie występujący krzem i aluminium, które ulegają w 100% recyklingowi. To wszystko sprawia, że fotowoltaika jest jednym z najczystszych źródeł pozyskiwania energii na świecie.
Ciekawostka: Szacuje się, że w ciągu zaledwie godziny do Ziemi dociera taka ilość energii słonecznej, która odpowiada rocznemu globalnemu zapotrzebowaniu.

Ile energii produkuje instalacja fotowoltaiczna?

Ilość energii, którą może wyprodukować instalacja fotowoltaiczna, zależy od wielu czynników, takich jak wielkość paneli słonecznych, ich sprawność, kąt nachylenia paneli względem słońca, intensywność promieniowania słonecznego, a także warunki pogodowe.

Jednakże, można oszacować, że typowa instalacja fotowoltaiczna o mocy 1 kW może produkować średnio od 1200 do 1600 kWh energii elektrycznej rocznie, w zależności od lokalizacji i warunków atmosferycznych.

Warto jednak pamiętać, że wydajność instalacji fotowoltaicznej może ulegać zmianom w zależności od pory roku, długości dnia, pogody, a także od innych czynników, takich jak zanieczyszczenie powietrza.

Jak wygląda montaż paneli fotowoltaicznych?

Montaż paneli fotowoltaicznych zazwyczaj składa się z kilku etapów.

  1. Przygotowanie miejsca montażu: przed rozpoczęciem montażu należy przygotować miejsce, na którym zostaną zamontowane panele fotowoltaiczne. 
  2. Montaż konstrukcji nośnej: po przygotowaniu miejsca montażu konieczne jest zamocowanie konstrukcji nośnej, na której będą umieszczone panele fotowoltaiczne. Konstrukcja może być przykręcona do dachu lub zamontowana na specjalnych słupach.
  3. Montaż paneli fotowoltaicznych: po zamocowaniu konstrukcji nośnej, panele fotowoltaiczne są umieszczane na niej i przymocowane do niej za pomocą specjalnych uchwytów.
  4. Połączenie paneli fotowoltaicznych: kolejnym etapem jest połączenie paneli fotowoltaicznych w układ szeregowy lub równoległy. Połączenie szeregowe polega na połączeniu paneli w jeden łańcuch, a połączenie równoległe polega na podłączeniu ich w grupy.
  5. Połączenie instalacji: połączenie paneli fotowoltaicznych do instalacji elektrycznej budynku jest kolejnym etapem. Wymaga to podłączenia paneli do falownika, który przetwarza prąd stały na prąd zmienny, który może być używany w domu lub oddany do sieci elektroenergetycznej.
  6. Testowanie i uruchomienie: po podłączeniu instalacji fotowoltaicznej należy przeprowadzić testy, aby upewnić się, że wszystko działa poprawnie. Następnie instalacja jest uruchamiana, a panele fotowoltaiczne rozpoczynają produkcję energii elektrycznej.

Warto podkreślić, że proces montażu paneli fotowoltaicznych może się różnić w zależności od rodzaju dachu, miejsca montażu, rodzaju i ilości paneli i innych czynników.

Zapraszamy do kontaktu!